SpaceOAR

SPACEOAR MINSKAR LÅNGSIKTIGA BIVERKNINGAR VID STRÅLBEHANDLING AV PROSTATACANCER

Prostatacancer drabbar 10 000 patienter per år i Sverige. Trots att behandlingen har förbättrats dör cirka 2400 patienter per år av sin prostacancer. Strålbehandling eller kirurgi är vanliga behandlingar vid prostacancer med likvärdiga resultat på prostataspecifik överlevnad. Uppföljningar från Nationella prostatacancerregistret visar att cirka 10-20% av patienter som genomgår strålbehandling för prostatacancer får långsiktiga biverkningar och nedsatt livskvalitet. Vid strålbehandling av prostatacancer är biverkningar på tarm och blåsa samt erektil funktion vanligast.  En stor svensk registerstudie visar att biverkningarna kvarstår upp till 12 år efter behandling.

 

Tidningen Prostatanytt har Q1 2021 skrivit en artikel om användning av SpaceOAR på svenska strålbehandlingskliniker.

SpaceOAR (Spacing Organs ARisk) är framtaget för att skydda rektum hos män som genomgår strålbehandling mot prostatacancer.  SpaceOAR är en biologiskt nedbrytbar hydrogel som placeras mellan prostata och rektum. SpaceOAR injiceras med hjälp av ultraljud samtidigt som placering av fiduciella markörer. Hydrogelen är stabil i form och storlek under tre månader för att sedan helt absorberas av kroppen efter sju månader.

SpaceOAR skapar ett utrymme på 1-1,3 cm mellan prostata och rektum vilket möjliggör en hög stråldos till prostatan samtidigt som tarm och penisbulb undviker höga stråldoser vilket ger bätte kontroll av tarm – och sexuell funktion efter behandlingen. SpaceOAR möjliggör ultrahypofraktionering och doseskalering i syfte att erbjuda fler patienter en kurativ behandling.