XSTRAHL

EFFEKTIV STRÅLBEHANDLING AV HUDCANCER

XSTRAHL är den ledande leverantören av strålbehandlingsmaskiner med energinivåer mellan 100-300 kV. Med XSTRAHL röntgenbehandlingsmaskiner kan den ökande incidensen av icke-melanom hudcancer såsom basalcellscancer och skivepitelcancer behandlas på ett enkelt och effektivt sätt. Behandling med XSTRAHL till dessa patienter innebär att värdefull behandlingstid på linjäraccelerator frigörs för andra patientgrupper. XSTRAHL används idag på en majoritet av universitetssjukhusen i Sverige och Danmark och ses som ett värdefullt behandlingsalternativ för patienter med hudcancer.

Förberedelser inför behandling med XSTRAHL är enklare jämfört med behandling på en linjäraccelerator. Det är även möjligt att behandla patienten i sin egen säng. XSTRAHL:s maskiner har ett flexibelt stativ som gör att det är enkelt att ställa in behandlingsfältet i områden som är svåra att komma åt t ex hals, ögon, öron och näsa. De relativt låga energierna gör att det inte behövs någon bunker utan i normalfallet räcker det med 3 mm blyskärmning i väggarna.

Besök gärna XSTRAHL:S hemsida för mer information: www.xstrahl.com