Kvalitet = Patientsäkerhet

YourRad är certifierade enligt ISO 13485:2016

YourRad arbetar med att leverera avancerad utrustning för strålbehandling av cancerpatienter. För oss är det en självklarhet att ha rutiner, processer och system på plats för att säkerställa god kvalitet hela vägen från våra leverantörer till patienter som får strålbehandling. Vi har implementerat rutiner för produktkontroll, spårbarhet, kundklagomål, Advese Events och rapportering till myndigheter. Vi har valt att att certifiera vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO-standarden för medicinteknik. ISO 13485. Det innebär bland annat att vårt arbete, rutiner och kvalitetledingssystem granskas av en extern revisor varje år.