VERTUAL

VIRTUELL UTBILDNING I STRÅLBEHANDLING

VERT är en 3D linacc-simulator för utbildning och träning i strålbehandling och finns installerad på 130 sjukhus och universitet i 30 länder. VERT kan användas när:

  • Ny personal ska utbildas
  • Befintlig personal behöver fräscha upp sina kunskaper
  • Nya behandlingsmetoder eller tekniker ska införas
  • QA-rutiner behöver tränas in
  • Fysiker och ingenjörer har behov av en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
  • Man praktiskt vill utbilda och demonstrera strålbehandling för externa besökare

VERT ger möjligheten att träna alla moment som utförs på en linjäraccelerator i en säker miljö utan strålning och utan att ta upp värdefull behandlingstid från linjäracceleratorn.

Träna i säker miljö

VERT består av mjukvara, 3D-projektor, 3D-glasögon, bakprojektionsskärm i storleken 3×4 meter samt handkontroll för de vanligaste Varian och Elekta maskinerna. VERT kan användas för grundläggande utbildning i strålbehandling med fotoner men även för utbildning i protonbehandling. VERT kan användas av samtliga yrkeskategorier då den har fördelar som tex:

  • Visualisering av 3D-strukturer, dosfördelning, CT och strålfält
  • CBCT-matchning
  • Import av MR – och fusionerade bilder
  • Förbättrar förmågan att ta beslut

Besök gärna VERTUAL:s hemsida: www.vertual.co.uk