LAP-Laser

Lasersystem för strålbehandling

LAP-Laser är det ledande företaget av lasersystem för strålbehandling som i mer än 30 år levererat lasrar till sjukvården. Deras system används av samtliga ledande strålbehandlingskliniker i Sverige och är kända för sin höga precision, goda driftsäkerhet och förmåga att hantera olika installationsförutsättningar. Till samtliga lasersystem finns lösningar för nedhängda tak, svåra vinklar samt andra tillbehör för att säkerställa en säker installation även då rum och förutsättningar ej är optimala. YourRad besöker gärna din klinik för att hjälpa till med produktkonfiguration och rumsplanering vid installation av ny CT eller MR. Tillsammans med LAP-Laser i Tyskland jobbar vi med att ta fram ritningar och säkerställer att rummet är korrekt förberett för en framgångsrik installation av LAP-Laser i ert undersökningsrum.

 

Lasersystem för MR och CT

  • DORADOnovaMR3T är det enda lasersystemet som är certifierat av ett oberoende testföretag för användning i MR-miljö upp till 3 Tesla.
  • DORADOnovaMR3T tillverkas med grön eller röd laser, har en positioneringsnogranhet på 0,1 mm och installeras tillsammans med er MR genom en rumsbyggd “Bridge”.
  • DORADOnova för CT och PET/CT tillverkas med grön, röd eller blå laser och har en positioneringsnoggranhet på 0,1 mm.
  • DORADOnova kan installeras i valfri konfiguration vägg/pelare/bridge och kalibreras enkelt med hjälp av fjärrkontroll.
  • APOLLO rumslaser tillverkas med grön, röd eller blå laser och har en kompakt design för att enkelt kunna placeras i behandlinngsrum.
  •  APOLLO har en positioneringsnoggranhet på 0,1 mm och kan enkelt kalibreras i 6-riktningar med hjälp av en fjärrkontroll.