CQ MEDICAL

FIXATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR FÖR STRÅLBEHANDLING

CQ MEDICAL, tidigare CIVCO och QFIX, tillhandahåller högkvalitativa, innovativa och patientcentrerade lösningar för strålbehandling.

För komplett produktsortiment, besök gärna hemsidan: www.cqmedical.com

Encompass™ SRS är ett mycket stabilt, icke-invasivt immobiliserings system.

Det gör det möjligt att behandla flera tumörer samtidigt, med ett isosenter.

  • Levererar en precision på mindre än 1 mm
  • Kan integreras med HyperARC från Varian
  • Finns som MR kompatibel version
  • Godkänt för SRS/SBRT av Brain/H&N av FDA

Integrated shim system

Integrerad Shim möjliggör enkla justeringar av masken under behandlingen om en patients anatomi förändras på grund av viktminskning eller genom svullnad. Masken kan spännas åt eller lossas i 0,5 mm steg utan att masken tas av från patienten.