CIVCO

FIXATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR FÖR STRÅLBEHANDLING

CIVCO Radiotherapy tillhandahåller högkvalitativa, innovativa och patientcentrerade lösningar för strålbehandling. Bland produkterna återfinns allt från fixationsmaterial till fiduciella markörer, bordstoppar, blyskydd, bolus och laserfantom.

Nyheter:

StrataXRT – ett innovativt sårförband i gelform, speciellt framtaget för att lindra hudbiverkningar till följd av strålbehandling.

Chabner XRT Radiation Bra – För optimal support och reproducerbarhet. För fixering av stora, pendlande bröst eller vid bilateral behandling. Chabner Bra bidrar till ökad reproducerbarhet och mindre dos till riskorgan.

 

För komplett produktsortiment, besök gärna hemsidan: www.civcort.com