Utbildning  för strålbehandling i virtuell miljö

VERT är en flygsimulator för linjäracceleratorer i 3D-format för utbildning och träning av strålbehandling. VERT kan användas för utbildning inom strålbehandling när:

  • Ny personal inom strålbehandling ska utbildas
  • Nya behandlingsmetoder eller teknik ska implementeras
  • QA-rutiner behöver tränas in
  • När fysiker och ingenjörer har behov av en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

VERT ger möjligheten att träna alla moment som utförs på en linjäraccelerator, men i en säker miljö utan strålning och utan att ta upp värdefull behandlingstid från linjäracceleratorn.

Virtuel Reality utbildning strålbehandling