IndiTreat-test

IndiTreat® matchar den enskilda tarmcancer patientens tumör med den mest effektiva behandlingen.

Idag görs behandlingsval för tarmcancer baserat på resultat i större kliniska prövningar. Men effekten av ett specifikt läkemedel är inte densamma för alla patienter. En del patienter har god effekt av ett läkemedel medan andra patienter inte har någon effekt av samma läkemedel. Med IndiTreat® test är det möjligt att, innan behandlingen, förutse tumörens behandlingssvar, för den enskilde tarmcancer patienten. Även läkemedel som kommer att ha mindre effekt identifieras.

Spela videoklipp

För läkare kan det vara utmanande att hitta rätt behandling vid långt gången tarmcancer.

När patienten inte har tillräcklig effekt av vald behandling är det extra svårt att välja behandling för tumörer där det inte finns riktlinjer eller där man får ett återfall.

Ett funktionellt cancertest som IndiTreat® kan hjälpa till att välja en behandling som har större möjlighet att effektivt behandla tarmcancern.

Palliativ behandling av tarmcancer börjar med s.k. första linjens behandling. Om den inte fungerar på grund av utebliven effekt eller för svåra biverkningar väljer man 2:a eller 3:e linjens behandling. Efter dessa behandlingar saknas ofta riktlinjer eller behandlingen baseras på läkarens erfarenhet. 

IndiTreat® matchar den enskilda tarmcancer patientens tumör med den mest effektiva behandlingen.

Så här genomförs IndiTreat® test.

  • Läkaren diskuterar fördelar och risker med att genomföra IndiTreat® i in-vitro test.
  • Biopsi tas för att samla in tumörvävnad från patienten. Ofta genomförs en leverbiopsi.
  • I ett första steg av ett IndiTreat® test skapar labbet flera hundra 3D mikrotumörer. 
  • Efter några dagar av tumörtillväxt ”behandlas” 3D mikrotumörerna med olika typer av cancer läkemedel.
  • Mikrotumörernas respons på olika typer av behandling klassificeras som antingen ”känslig” eller ”resistent”.
  • Utifrån resultaten av  IndiTreat® testet och helhetsbilden diskuterar läkare och patient val av mest effektiva behandling.

IndiTreat® är ett CE-IVD-validerat test.

Tillgång till innovative funktionella cancertest som IndiTreat® kan skilja mellan sjukhus och regioner. Är du patient, prata med din behandlande läkare om vad som gäller för dig.