Strålbehandling hudcancer

Effektiv strålbehandling av hudcancer

XSTRAHL är den ledande leverantören av strålbehandlingsmaskiner för energinivåer mellan 100300 kV. Med XSTRAHL röntgen-behandlingsmaskiner kan den snabbt ökande incidensen av hudcancer som basacellscancer och skivepitelcancer behandlas på ett enkelt och effektivt sätt. Användning av XSTRAHL till hudcancerpatienter innebär även att värdefull behandlingstid på linjäraccelerator frigörs för andra cancerdiagnoser / patientgrupper.

Strålbehandling Hudcancer

Förberedelser och patientfixation för hudcancerpatienter är enklare och med XSTRAHL jämfört med behandling på en linjäraccelerator. XSTRAHL:s behandlingsmaskiner har ett flexiblet stativ som gör att det är enkelt att ställa in rätt behandlingsfält även vid ustatta lägen som huvud, hals, ögon och näsa. Låg energi och korta behandlingstider innebär att det inte behövs någon “bunker” som för en linjäraccelerator utan i normalfallet räcker det med 3 mm bly i väggarna till behandlingsrummet. XSTRAHL används idag på en majoritet av Universitetssjukhusen i Sverige och Danmark och ses som ett värdefullt behandlingsalternativ för patienter med hudcancer.

Hudcancer strålbehandling