SpaceOAR minskar långsiktiga biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer

Prostatacancer drabbar 10 000 patienter per år i Sverige. Trots att behandlingen har förbättrats dör cirka 2400 patienter per år av sin prostacancer. Strålbehandling eller kirurgi är vanliga behandlingar vid prostacancer med likvärdiga resultat på prostataspecifik överlevnad. Uppföljningar från Nationella prostatacancerregistret visar att cirka 15-30% av patienter som genomgår strålbehandling för prostatacancer får långsiktiga biverkningar och nedsatt livskvalitet. De vanligaste biverkningarna vid strålbehandling av prostatacancer är tarmbiverkningar, erektil dysfunktion och LUTS. En stor svensk registerstudie visar att biverkningarna kvarstår upp till 12 år efter behandling.

Minskad stråldos rektum prostatacancer
SpaceOAR_logga_minska_stråldos_till_riskorgan

SpaceOAR skapar en distans mellan rektum och prostatan på 1-1,3 cm vilket signifikant minskar stråldosen till rektum vid strålbehandling.

SpaceOAR (Spacing Organs At Risk) är framtaget för att hjälpa patienter som får strålbehandling av prostatacancer att minska risken för biverkningar. SpaceOAR möjliggör att ge hög kurativ stråldos till prostatan samtidigt som riskorgan som tarm och penis bulb undviker höga stråldoser med biverkningar som följd. SpaceOAR möjliggör även hypofraktionering och doseskalering i syfte att bota än fler patienter med prostatacancer.

SpaceOAR är en biologiskt nedbrytbar hydrogel som placeras mellan prostata och rektum. SpaceOAR flyttar rektum 1-1,3 cm bort från prostatan, minskar stråldosen till rektum och därmed minskar tarmbiverkningar. SpaceOAR injiceras enkelt med en 18 G nål, är stabil i form och storlek under tre månader för att sedan helt absorberas av kroppen efter 7 månader.

SpaceOAR_logga_minska_stråldos_till_riskorgan

SpaceOAR har i en prospektiv, randomiserad, multicenterstudie studie på 222 patienter visat att stråldosen minskar signifikant både till rektum och penisbulben med minskade långsiktiga GI-biverkningar och ökad livskvalitet som följd. Patienterna har följts under 3 år och behandlingen är enkel att genomföra och säkerhetsprofilen utmärkt.

Minskad stråldos till rektum och penis bulb prostata behandling

Daniel Hamstra diskuterar på ASCO hur SpaceOAR minskar biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer