Lasersystem för strålbehandling

LAP-Laser är det ledande företaget av lasersystem för strålbehandling som i mer än 30 år framgångsrikt har levererat lasrar till sjukvården. LAP-Laser tillverkar både rumslaser (APOLLO) och positioneringslasrar (DORADOnova) för CT, PET/CT och MR. LAP-Laser används av samtliga ledande strålbehanslingskliniker i Sverige och är kända för sin höga precision, goda driftsäkerhet och förmåga att hantera olika installations förutsättningar. YourRad besöker gärna din klinik för att hjälpa till med produktkonfiguration och rumsplanering vid installation av ny CT eller MR. Vi jobbar tillsammans med LAP i Tyskland med att ta fram ritningar och säkerställa att rummet är korrekt förberett för en framgångsrik installation av LAP-Laser till er CT eller MR.

Positioneringslaser MR
Laser för MR strålbehandling
Lasersystem MR Strålbehandling

Laser för CT
DOARDOnova laser för CT
Lasersystem/strålbehandling
    Lasersystem för MR och CT
  • DORADOnovaMR3T är det enda lasersystemet som är certifierat av ett oberoende testföretag för användning i MR-miljö upp till 3 Tesla.
  • DORADOnovaMR3T tillverkas med grön eller röd laser, har en positioneringsnogranhet på 0,1 mm och installeras tillsammans med er MR genom en rumsbyggd “Bridge”.
  • DORADOnova för CT och PET/CT tillverkas med grön, röd eller blå laser och har en positioneringsnoggranhet på 0,1 mm.
  • DORADOnova kan installeras i valfri konfiguration vägg/pelare/bridge och kalibreras enkelt med hjälp av fjärrkontroll.
  • APOLLO rumslaser tillverkas med grön, röd eller blå laser och har en kompakt design för att enkelt kunna placeras i behandlinngsrum.
  •  APOLLO har en positioneringsnoggranhet på 0,1 mm och kan enkelt kalibreras i 6-riktningar med hjälp av en fjärrkontroll.
  • Till samtliga LAP-Laser finns lösningar för nedhängda tak, svåra vinklar och andra tillbehör vilket säkerställer en framgångsrik installation även då rum och förutsättningar ej är optimala.