Fixationsutrustning för stereotaktisk strålbehandling

CIVCO utvecklar fixationsutrustning för strålbehandling.

CIVCO har ett mycket brett sortiment av produkter för strålbehandling: